VISI DAN MISI

    visi

  • Mewujudkan Ahli Dan Masyarakat Pelbagai Etnik Hidup Bermuafakat Dengan Jayanya.

    misi

  • Menjaga Kebajikan Ahli Dan Masyarakat Pelbagai Etnik Dengan Jayanya.
  • Melaksanakan Tanggungjawab Yang Diamanahkan Dengan Cekap Dan Cemerlang.
  • Berazam Untuk Menyelesaikan Pelbagai Isu & Masalah Masyarakat Dengan Jayanya (Doktor Masyarakat).
  • Memastikan Masyarakat Malaysia Pelbagai Etnik Dan Agama Hidup Bersatu Padu.