SYARAT MENYERTAI MUALANG

  • TIDAK MEMPUNYAI REKOD JENAYAH.
  • BEBAS DARI PENGAMBILAN / PENAGIH DADAH
  • BERAKAL (SIHAT DAN WARAS)
  • PERKARA-PERKARA LAIN YANG DIPUTUSKAN OLEH PERTUBUHAN.