FAEDAH KEAHLIAN MUALANG

  • WUJUDNYA MUAFAKAT DAN SEMANGAT SETIA KAWAN ANTARA AHLI
  • MENGELAKKAN DARIPADA TERJEBAK DENGAN GEJALA NEGATIF
  • MENGISI MASA LAPANG DENGAN AKTIVITI YANG BERFAEDAH
  • MENINGKATKAN KESIHATAN FIZIKAL DAN MENTAL.
  • WUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN PRIHATIN.
  • MEMPERJUANGKAN HAK SOSIAL DAN POLITIK UNTUK MENUNTUT ATAU MEMPERBAIKI NASIB ANAK BANGSA
  • MENJALANKAN KERJA AMAL MEMBANTU DIRI SENDIRI, AHLI DAN MASYARAKAT
  • WUJUDNYA STRATEGI YANG BERKESAN DALAM PERNIAGAAN
  • PERSEDIAAN UNTUK MEMULAKAN PERNIAGAAN YANG BESAR.
  • WUJUDNYA SEMANGAT SETIA KAWAN DAN SEBAGAINYA.